วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ข้าวกล้องข้าวฮาง สินค้า OTOP ระดับ 3 ดาว

ประวัติความเป็นมา
               
 ข้าวฮางเป็นข้าวสารแปรรูปโดยวิธีการนึ่งข้าวเปลือกให้สุกก่อน แล้วจึงนำไปสีเป็นข้าวสารข้าวฮางทำได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวการทำข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยภาคอีสานเพื่อให้เก็บข้าวเปลือกได้เป็นเวลานาน กรณีเกิดปัญหาข้าวขาดแคลนจากภัยธรรมชาติ ข้างฮางถือเป็นข้าวกล้องชนิดหนึ่ง แต่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่า หอมและนุ่มกว่าเนื่องจากการสีข้าวเปลือกที่นึ่งสุดแล้ว   ส่วนประกอบของเมล็ดข้าวยังอยู่ 100 % มีเพียงเปลือกข้าวที่ถูกสีออกไป ในการนึ่ง
ข้าวเปลือกสีเหลืองของเปลือกข้าวจะซึมเข้าไปในเมล็ดข้าว ทำให้ข้าวฮางมีสีเหลืองทองบางพื้นที่จึงนิยมเรียกกว่า ข้าวหอมทอง กลุ่มข้าวกล้องข้าวฮาง 

 เอกลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

                เป็นข้าวเกษตรอินทรีย์(ไม่มีสารเคมี และปลอดสารพิษ)

แหล่งจำหน่าย

                เลขที่231 หมู่ที่ 1 บ้านหนองภัยศูนย์ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ติดต่อ นายหนูคูณ สนธ์ดา โทร.089 5728176

ความสัมพันธ์กับชุมชน

                สมาชิกกลุ่มเป็นคนในพื้นที่ ใช้แรงงานคนในชมชน วัตถุดิบได้จากผลผลิตในชุมชนซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
- คัดสรร OTOP 3 ดาว ปี 2549

วัตถุดิบ
                ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิหรือข้าวเปลือกเหนียว

ขั้นตอนการผลิต
-เมื่อข้าวเริ่มสุก (ควรเก็บเกี่ยวก่อนระยะพลับพลึง หรือเหลืองกล้วย เพื่อจะได้คุณภาพข้าวที่นุ่ม)
-นำข้าวมานวดหรือสีฝัดและพัดบ่มในถุงหรือภาชนะที่ปิดปากได้สนิท 36 ชั่วโมง
-นำข้าวที่พักบ่มแล้วไปแช่ในน้ำสะอาด12 ชั่วโมง เพื่อคัดแยกเมล็ดลีบและสิ่งเจือปน
-นึ่งข้าวเปลือกที่ผ่านการแช่น้ำแล้วใช้เวลาในการนึ่งประมาณ 40 นาที โดยใช้มวยนึ่งข้าวหรือใช้หม้อนึ่งความดัน
-นำข้าวสุกที่นึ่งเสร็จใหม่มาราดด้วยน้ำเย็นทันทีให้ทั่ว ทำซ้ำ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 หลังจาก
-นึ่งเสร็จครั้งที่2 ห่างจากครั้งที่ 1 ประมาณ 20 นาที
-นำข้าวนึ่งไปตากผึ่งลมหรือเข้าเครื่องอบแห้งพอประมาณ ข้อควรระวังไม่ควรนำไปตากแดด
-การแปรรูปเป็นขบวนการสุดท้ายของการผลิตข้าวฮาง ซึ่งจะต้องอาศัยความชำนาญมาก


เพื่อไม่ให้เมล็ดข้าวแตกหักมีวิธีการปฏิบัติดังนี้.-
-การสีด้วยโรงสีขนาดเล็กหรือโรงสีข้าวกล้อง
-การตำด้วยครก (ครกตำมือ หรือครกกระเดื่อง)
-การคัดเลือกเมล็ดข้าวเพื่อความบริสุทธิ์และให้ได้เมล็ดที่สวยงามจะต้องมีการคัดเลือกเมล็ดหักและสิ่งเจือปนออก
-การบรรจุหีบห่อถ้าบรรจุในภาชนะธรรมดาเก็บรักษาไว้ในห้องอุณหภูมิปกติ เก็บได้นานเดือน
-ถ้าบรรจุระบบสุญญากาศ สามารถเก็บได้นาน 1 ปี  

ไม่มีความคิดเห็น :