วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กล้วยตาก-ภูมิปัญญาชาวบ้าน สินค้า OTOP


กล้วยตาก-ภูมิปัญญาชาวบ้าน สินค้า OTOP


การแปรรูปกล้วยน้ำว้าสุกมาเป็นกล้วยตากของบ้านบางกระน้อยมีตำนานเล่ากันว่าแต่เดิมชาวบ้านปลูกกล้วยกันไว้เป็นอาหารเอาไว้ใช้กล้วยสุกบดเลี้ยงทารก นำกล้วยสุกไว้ทำขนมเมื่อสมัยครั้งเก่าเมื่อชาวบ้านจะเดินทางไปไหนก็นำกล้วยสุกใส่ย่ามไปเป็นอาหารในการเดินทาง แต่ก็ต้องประสบปัญหา เมื่อกล้วยสุกงอมเน่า ภูมิปัญญาชาวบ้านจึงช่วยกันคิดขึ้นมาว่าทำอย่างไรจึงเก็บกล้วยไว้ได้นานจึงนำกล้วยสุกมาทดลองทำหลาย ๆ วิธีจนค้นพบว่าเมื่อนำกล้วยน้ำว้าสุกมาปลอกเปลือกแล้วเอาไปตากจนกล้วยแห้งพบว่ากล้วยมีรสชาติที่หวาน อร่อย แล้วเก็บไว้ได้นาน ชาวบ้านจึงค่อย ๆ พัฒนาจากตากลูกกลมๆ ก็นำกล้วยมาแบนเพื่อให้แห้งเร็วขึ้นจากการตากกล้วยไว้กินเอง กลายเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน มีการจำหน่ายเกิดขึ้นจนเป็นที่รู้จักของคนต่างพื้นที่และเป็นที่รู้จักกันทั่วในเวลาต่อมาเป็นสินค้า Otop ที่นำรายได้สู่ชุมชนเป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น :