วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ไข่เค็มดินสอพอง-ภูมิปัญญาชาวบ้าน สินค้าOTOP

ไข่เค็มดินสอพอง-ภูมิปัญญาชาวบ้าน สินค้าOTOP

ประชาชนส่วนใหญ่ในสมัยก่อนมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ กันทั่วไป ไข่ที่เหลือจากการใช้บริโภคในครัวเรือนก็นำไปขาย และชาวบ้านก็คิดกันว่าน่าจะแปรรูปไข่ที่เหลือจากการบริโภคให้เก็บไว้ได้นาน และมีรสชาติอร่อยจึงรวมกลุ่มกันคิดทดลองทำโดยตอนแรกนำไข่เป็ดดองกับน้ำเกลือแล้วทิ้งไว้ระยะหนึ่งจึงนำมาต้มกินกับข้าวต้มแต่มีรสเค็ม ไม่อร่อย
ต่อมาจึงมีการนำไข่เป็ดไปผังดินเค็มริมทะเลประมาณ 15 วัน นี่คือที่มาของภูมิปัญญาชาวบ้าน หลังจากนั้นนำมาล้าง และต้ม เมื่อนำมารับประทานมีรสชาติดียิ่งขึ้น รับประทานกับข้าวต้มอร่อย แต่การทำไม่สะดวกจึงคิดค้นหาวิธีการทำไข่เค็มโดยใช้ดินเหนียวที่มีอยู่ในพื้นที่มาผสมกับเกลือป่นผสมในอัตราส่วนที่พอเหมาะคลุกขี้เถ้าเก็บไว้นานพอประมาณ นำมาล้างแล้วต้มรับประทานทำเป็นอาหารอื่น ๆ และทำให้อร่อย
ในระยะต่อมาได้ปรับปรุงวิธีการโดยใช้ดินสอพองซึ่งเป็นดินที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองลพบุรีซึ่งมีคุณสมบัติที่เกาะตัวอยู่ได้ทำให้ได้ผลดี จากนั้นมาก็ทำไข่เค็มขายและขายได้ดี จึงทำให้คนอื่น ๆในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงได้รู้จักและซื้อไปรับประทานชอบใจก็สั่งซื้อไปขายต่อเป็นที่แพร่หลายและมีการจัดส่งไปขายยังศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOP ของจังหวัดลพบุรี และที่อื่นๆ เป็นประจำ

ไม่มีความคิดเห็น :